Skyline 1995-2017

Skyline

Inleiding.

De SkylineGolfClub is in 1995 opgericht. Doel is om op de dinsdagavonden in de maanden mei,juni, juli en augustus een  9-holescompetitie te spelen. In de loop der jaren is er veel gebeurd. Leden gingen en kwamen en nu, 15 jaar later is Skyline een springlevende vereniging waarin de kwaliteit van het golf belangrijk is. Dat uit zich in de frequentie waarin de leden de laatste twee jaar de speelavonden bezoeken en na afloop ook nablijven om gezamenlijk te borrelen en te dineren.

Geschiedenis.

Vanaf1995 spelen we in genoemde periode wekelijks op de dinsdagavond.  Banen die in die seizoenen zijn bespeeld zijn Spaarnwoude, Haarlemmermeersche, Olympus, Wilnis, Houtrak en de Amsterdamsche. Er zijn trainingsweken georganiseerd naar Portugal, Spanje, Belgie, Duitsland en Turkije. Leden die ons inmiddels hebben verlaten zijn Theo Ouwerkerk, Guy Hachey, Ruud van Hecke,Wijnand de Groot, Bernard van der Vloed, Rob Hartnack, Boy Stuyfzand, Marcel van’t Hoff, Rob van der Berg en Jacq Leijssenaar. Van de ploeg die Skyline in 1995 het levenslicht lieten zien zijn , Pim de Goederen, Henry Hesterman en Paul Heijnis nog lid. De overige leden zijn in de loop der jaren geballoteerd en aangenomen. Het ledental heeft altijd geschommeld tussen 12 en 16 leden.

Doelstelling

Met een prettig gezelschap het golfspel beoefenen op de dinsdagavonden in mei t/m augustus en minimaal een buitenlandse stage per jaar op vrijwillige basis. Alle leden zijn gelijk en mogelijke zakelijke sponsoring geeft een lid géén privilege, anders dan onze waardering. De leden hebben allen een directe of indirecte link met luchtvracht en zijn van mannelijke kunne!  

Profielen competenties leden en bestuursleden.

a. Alle leden dienen aan het volgende profiel te voldoen:

b. Bij ballotage direct of indirect werkzaam in de luchtvracht of Schiphol-gerelateerde werkomgeving.

c. Géén vrouw zijn.(althans niet tijdens de ballotage)

d. Voldoen aan het profiel dat de Engelsen een “Gentleman” noemen. In de praktijk betekent dat iemand te allen tijde over een basisbeschaving beschikt waarin respect voor elkaar en voor mensen in brede zin als algemene waarde is geïnternaliseerd.

e. Qua leeftijd passen in het op een verantwoorde wijze opgebouwde leeftijdsbestand van Skyline en op het moment van voordracht niet ouder zijn dan maximaal 55 jaar.

Daarnaast gelden voor de leden van het dagelijks bestuur nog de volgende aanvullende competenties

De voorzitter dient een bindende figuur te zijn die vergaderingen op een goede wijze kan leiden en door zijn senioriteit een natuurlijk overwicht heeft op de leden. Door zijn sensitiviteit onderkent hij geschillen tussen leden, nog voor die geschillen escaleren en maakt hij ze op een voor niemand bedreigende manier bespreekbaar. Daarnaast vertegenwoordigt hij de vereniging naar buiten toe.

De secretaris zorgt voor een goede vastlegging van de vergaderingen en is verantwoordelijk voor het jaarverslag.

De penningmeester zorgt voor een correcte vastlegging van de financiële administratie en trekt tijdig aan de bel als de financiële situatie daar aanleiding toe geeft

Nieuwe leden.

Jarenlang zijn nieuwe leden op basis van unanimiteit en gebruik van vetorecht beoordeeld en aangenomen of afgewezen. Die stemming gebeurde schriftelijk en anoniem. Inmiddels wordt een kandidaat-lid  door de ballotagecommissie voorgedragen. Die voordracht geschiedt op basis van het signaal van een kandidaat-lid dat hij lid wil worden. Soms kennen alle leden het kandidaat-lid soms niet. In het laatste geval wordt de introductie en kennismaking georganiseerd rond een aantal gast wedstrijden van de mogelijke kandidaat. In dit gastoptreden kunnen de leden kijken of de gast mogelijkerwijs in de Skyline past. De leden worden op de jaarvergadering aangenomen. Indien een van de leden van mening is dat een kandidaat-lid niet past binnen de vereniging moet hij zijn mening onderbouwen. Het werven en accrediteren van nieuwe leden blijft een moeilijk en weerbarstig proces waarbij zittende leden de ballotagecommissie soms voor de voeten loopt. Het is in de geest van Skyline dat het proces van benoeming van nieuwe leden op correcte wijze verloopt zodat reputatiebeschadiging als gevolg van een aanvraag voor het lidmaatschap wordt voorkomen.

Ledenbestand 2016-2017 in alfabetische volgorde:

Wouter B, Ton van D, Thomas E, Pim de G, Jacq H (voorzitter), Paul H (secretaris), Henry H, Edwin de J, Marc K (penningmeester), Guus van L, Jacq S, Frans van H, Wessel W en Kamil Y

Traditie: Skyline speelt jaarlijks tegen de “andere” golfclub op Schiphol om de Ryder Cup en levert eveneens jaarlijks een strijd op leven en dood in de z.g. battle of the babes. Twaalf meisjes tussen de 40 en 70 die de sterren van de hemel slaan en het neusje van de zalm zijn van de Haarlemmermeersche, Oogduyn en Rozenstein.

Tenslotte

De Skyline Golf Club is een springlevende vereniging met leden die direct of indirect banden hebben met de luchtvracht. Plezier in golf en after-golf staat voorop. Het golf wordt serieus genomen zonder dat we ons zelf al te serieus nemen

Logo Skyline

Huidige Leden (seizoen 2017)

Edwin de Jongh
Frans van Hoek
Guus van Leeuwen
Jacques Heeremans
Jacques Leijsenaar
Jacques Schouten
Kamil Yener
Marc Kort
Paul Heijnis
Pim de Goederen
Thomas Egbers
Ton van Deursen
Wessel Woltjer
Wouter Brand

18 holes op de Haagsche Golf & Country club met het nieuwe club shirt met vaste gastspeler Rob Bulters. Op de foto ontbreken Frans van Hoek, Wessel Woltjer, Ton van Deursen en Marc Kort). Pim de Goederen was er wel, maar stond met zijn buggy net achter de heuvel ....